Velkommen til Ascendi

Vi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til de som har behov for det i en støttende og trygg atmosfære. Vårt team av fagpersoner, miljøarbeidere og faglige nettverk er opptatt av å gi helse- og omsorgstjenester. Pårørende er velkomne til overnatting etter avtale.

Tilpasset Omsorg

Miljøterapeutiskt fokuserer vi på å forstå og håndtere utfordrende atferd, og gir beboeren en mulighet til mestring på en konstruktiv måte.

Medisinsk Oppfølging

Vi samarbeider med spesialist-helsetjenesten og følger opp medisinering inhouse, slik at beboerne slipper unødvendige reiser til sykehuset.

Sikkerhet

Vi legger stor vekt på sikkerheten til våre beboere og ansatte. Vi har retningslinjer og protokoller for å sikre et trygg og sikkert miljø.

Tilpasset omsorg

Ascendi er et sted hvor våre beboere kan føle seg akseptert og forstått uansett bakgrunn. Vi forstår hvor viktig det er med egenart når det gjelder trivsel og utvikling. Derfor tilpasser vi omsorgen og støtten individuelt.

Miljøterapeutiskt fokuserer vi på å forstå og håndtere den utfordrende atferden, og gir beboeren en mulighet til å mestre dette på konstruktiv måte. Vi samarbeider nært med pårørende, primær- og spesialisthelsetjenesten og jobbspesialist IPS for å utvikle skreddersydde løsninger.

Finn ut mer

Husly

Bosenter

Vi holder til på Husly bosenter, kun 30 minutter unna Hamar. Her er det 12 beboerom med dusj og toalett. Vi har fagpersonale døgnet rundt, og pårørende er velkomne til overnattingsbesøk etter avtale.

Privat Øy

Blindleia/Lillesand

Camping, fiske og bading. Alt som hører til sommeren kan oppleves i vårt ferieparadis på sørlandet. Ferieavvliking. Fagpersonale døgnet rundt.

Vestkysten

Småbruk på

Det er også mulig å feriere på vestlandet, der vi har en enebolig med fire soverom. Vi har badebrygge, fin strandlinje og vår egen båt.

Bilde av vår HemoCue WBC DIFF maskin.

Medisinsk oppfølging

Ascendi legger vekt på legemiddelhåndtering for våre beboere. Vårt team består av sykepleiere, helsefagarbeidere og en erfaren overlege tilknyttet vårt botilbud. Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten og følger opp medisinering inhouse, slik at beboerne slipper unødvendige reiser til sykehuset.

Dette muliggjør at legene med sektoransvar i spesialisthelsetjenesten kan ta gode vurderinger og tilpasse behandlingen.

Vårt team passer på at alle medisinske rutiner følges nøye. Vi sørger for at medisiner tas som de skal, sjekker blodverdier jevnlig, og følger nøye med på hvordan medisinen virker og eventuelle bivirkninger.

Vi tilbyr blant annet oppfølging "hjemme" på botilbudet med kapillære blodprøver med en HemoCue® WBC DIFF Analyzer. Instrumentet, med sin enkelhet og sin nøyaktighet, er unikt for pasientnær leukocyttelling. Vi bruker dette instrumentet for pasienter i oppstartsfasen av Leponex og fentiazinderivater og i videre oppfølging av medisiner.

Vi bygger selvtillit. Vi tror på å skape en trygg og stabil hverdag som fremmer personlig utvikling og velvære.

- Lasse Toroczkay, psykiatrisk sykepleier på Ascendi

LT

En trygg og stabil hverdag

Vi evaluerer og forbedrer sikkerhetstiltak som inkluderer beredskapsprosedyrer, ansatte som gjennomgår grundig opplæring og jevnlige risikovurderinger.

I vår tilnærming legger vi vekt på kvalifisert og kompetent personale som er i stand til å håndtere utfordrende atferd. Vår personalgruppe er håndplukket av ledelsen, som jobber i team med erfaring og kompetanse innen denne spesifikke domenen.

En sentral del av å sikre både beboernes og personalets velvære er evnen til å analysere og unngå utfordrende situasjoner.

Vi styrker personalets utholdenhet og evne til å levere omsorg i krevende situasjoner. Vi opprettholder en åpen og jevnlig kommunikasjon med alle for å håndtere og løse eventuelle sikkerhetsbekymringer som oppstår.

Vi har etablert et samarbeid med politiet i Ringsaker for å sikre at samfunnsvernet ivaretas på en effektiv måte.

politiet.no

Spørsmål? Ta kontakt!

Ta kontakt med daglig leder, Lasse Toroczkay, på telefon:

98 082 082

For akutt bistand er vakttelefonen døgnåpen:

223 30 100

For skriftlig henvendelser send en e-post til [email protected].

For generelle henvendelser send en e-post til [email protected].